Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych wzbudza coraz większe zainteresowanie. Na jej podjęcie czekają szczególnie Frankowicze, którzy chcą z jeszcze mocniejszymi argumentami pójść do sądów i dochodzić bezprawnie odebranych im pieniędzy. Jak się okazuje na uchwałę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Za tą decyzją stoją jednak racjonalne argumenty.

Sytuacja epidemiologiczna

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zarządził przeniesienie uchwały SN z 13 kwietnia na 11 maja 2021 r. W decyzji z 9 kwietnia wskazał dwa powody: sytuację epidemiologiczną oraz zbliżający się wyrok TSUE.

W informacji opublikowanej na stronie SN wskazano, że obecnie nie jest możliwe zachowanie wystarczająco bezpiecznych warunków podejmowania uchwały w składzie 28 sędziów, którzy muszą być jednocześnie obecni na sali rozpraw.

Wyrok TSUE już 29 kwietnia

Drugim powodem przełożenia uchwały SN jest zbliżający się wyrok TSUE w sprawie pięciu pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Szczególnie istotne dla Frankowiczów są pytania 4 oraz 5 – tożsame z pytaniami, na które ma odpowiedzieć SN, a dotyczącymi kwestii przedawnienia się roszczeń oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. W praktyce SN będzie związany wyrokiem TSUE, który ma zapaść już 29 kwietnia 2021 r.

Mądra decyzja Prezesa SN

Dzięki przełożeniu podjęcia uchwały, Izba Cywilna Sądu Najwyższego będzie mogła oprzeć się na wyroku TSUE. Zapobiegnie to sytuacji, w której wykładnia SN jest niezgodna z orzecznictwem TSUE. Tym bardziej, że celem uchwały jest ujednolicenie orzecznictwa polskich sądów.

Jest to również bardzo dobra wiadomość dla Frankowiczów, gdyż TSUE niejednokrotnie pokazało, że prawa konsumentów zasługują na szczególną ochronę. Dlatego i tym razem należy spodziewać się pozytywnego dla Frankowiczów wyroku TSUE.

Podsumowanie

Uchwała SN w sprawie frankowej została przeniesiona na 11 maja 2021 r.!

Czekamy na pozytywny wyrok TSUE dotyczący rozpoczęcia biegu przedawnienia się roszczeń oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Należy spodziewać się, że po wyroku TSUE, Sąd Najwyższy opowie się w uchwale za rozwiązaniem zaproponowanym przez Trybunał.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium