Nie 25 marca jak zapowiadano, ale dopiero 13 kwietnia odbędzie się posiedzenie całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. Jak przekazał rzecznik prasowy SN, zmiana terminu jest konieczna, ponieważ Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska przebywa w szpitalu ciężko przechodząc zakażenie wirusem COVID.

Podczas posiedzenia zaplanowanego na 13 kwietnia, pełny skład Izby Cywilnej SN ma rozstrzygnąć zagadnienia prawne dotyczące kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Tego samego dnia o godz. 20.00 zapraszamy na bezpłatny webinar, w którym omówimy uchwałę Sądu Najwyższego.

Propozycję uchwały przedstawił już sędzia sprawozdawca. Ma być ona przełomem w sporze między bankami a kredytobiorcami, ujednolicić system prawny i ustabilizować linię orzeczniczą w polskich sądach.

Czego dotyczyć będzie posiedzenie SN?

Pierwsza Prezes SN zadała Izbie Cywilnej 6 pytań dotyczących problemów w sprawach, jakie Frankowicze wytaczają bankom. Jedno z najważniejszych pytań dotyczy roszczeń Banków o korzystanie z kapitału oraz odsetki w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.

Według opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bankowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej. Jak słusznie zauważył Prezes UOKiK, tego typu roszczenia banków są sprzeczne z dyrektywą 93/13/EWG, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, a nie ochrony instytucji finansowych.

Nie ma wątpliwości, że uchwała Sądu Najwyższego będzie stanowić bardzo ważny element polskiego orzecznictwa, ponieważ zyska moc zasady prawnej. Oznacza to, że sądy będą musiały respektować jej treść.

Analiza uchwały SN na naszym webinarze

Nadchodzący czas będzie bardzo intensywny dla Frankowiczów. Należy brać sprawy w swoje ręce, aby na korzystny wyrok nie czekać zbyt długo.

Przypominamy, już 13 kwietnia o godz. 20.00 zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony uchwale SN w sprawach kredytów frankowych. Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych