Zapadł kolejny korzystny dla Frankowiczów wyrok! Sąd Okręgowy we Wrocławiu, 1 czerwca 2020 r. w pełni unieważnił umowę kredytu frankowego z Santander Bank Polska. (sygn. akt: XII C 704/18).

Sąd uznał, że zwrot świadczenia pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą narusza prawa i interesy konsumenta oraz następuje zgodnie z zasadami bezpodstawnego wzbogacenia.

W zawartej w sierpniu 2007 r. umowie kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM Sąd wskazał klauzule abuzywne, szczególnie mechanizmy indeksacyjne, których usunięcie skutkuje niemożnością dalszego wykonywania umowy.

W związku z powyższym Sąd zasądził unieważnienie umowy kredytu na 950 tys. zł. a Bank został zobowiązany do zwrotu ponad 730 tys. zł pobranych od klienta na podstawie nieważnej umowy oraz zwrot kosztów procesu.

Wnioski

To już kolejny wyrok przeciwko Santander Bank Polska, w którym Sąd, powołując się na klauzule abuzywne, w pełni unieważnia umowę. Sprawia to, że orzecznictwo się stabilizuje.

A skoro orzecznictwo jest stabilne, Sądy przyśpieszają rozpatrywanie spraw frankowych!

Frankowiczu, nie czekaj – działaj!

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych