Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, przedstawiający wygrane Frankowiczów posiadających umowy kredytowe we frankach z Bankiem Kredyt Bank S.A. Następcą prawnym tego banku jest Santander Bank Polska S.A.

Wyrok unieważniający umowę kredytu EKSTRALOKUM zapadł w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 14 lutego 2020 r. (sygn. akt: XV C 503/19).

Sąd Okręgowy stwierdził, że zawierając w 2008 r. umowę z Frankowiczami Bank nie pouczył ich o ryzyku kursowym, chociaż na Banku spoczywa obowiązek informacyjny.

Ponadto umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne, które należało usunąć. Jednak zdaniem Sądu Okręgowego, po usunięciu niedozwolonych zapisów umownych, rzeczona umowa nie może być dalej wykonywana, dlatego Sąd musiał unieważnić całą umowę kredytu.

Po wcześniejszym pouczeniu o konsekwencjach unieważnienia umowy kredytu, Frankowicze wyrazili na nie zgodę.

Unieważniając umowę kredytu, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Frankowiczów kwotę ponad 194 tys. zł oraz zwrot kosztów procesu.

Wnioski

Orzecznictwo sądowe w zakresie unieważniania umów kredytu EKSTRALOKUM udzielonych przez Kredyt Bank się stabilizuje.

A skoro orzecznictwo jest stabilne, Sądy przyśpieszają rozpatrywanie spraw frankowych!

Frankowiczu, nie czekaj – działaj!

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów udzielanych przez Kredyt Bank S.A. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium