Zwrot 190 tys. franków szwajcarskich oraz koszty sądowe zasądził na rzecz Frankowiczów Sąd Okręgowy w Warszawie unieważniając 20 grudnia 2019 r. umowę kredytu indeksowanego udzielonego przez Nordea Bank Polska (obecnie PKO BP S.A.) 1 czerwca 2011 r.

Szczegóły rozstrzygnięcia

Postanowienia umowy kredytu indeksowanego Nordea Habitat odwoływały się do kursów waluty CHF określanych przez Bank we własnych tabelach kursów. Ani umowa, ani część ogólna umowy kredytu nie określały zasad ustalania kursów przez Bank, co potwierdza pełną swobodę Nordea Bank w ustalaniu kursu CHF.

W sprawie o sygn. akt XXV 2120/19 Sąd Okręgowy potwierdził, że w umowie znajdowały się klazule abuzywne, uprawniające Bank do jednostronnego ustalenia salda kredytu w złotych oraz wysokości raty kredytu w złotych według własnej tabeli kursów.

Analizując sprawę, Sąd Okręgowy odwołał się również do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r. Zgodnie z tym wyrokiem weryfikował, czy Frankowicze zgadzają się na unieważnienie kredytu.

Wnioski

Zarówno indeksowane, jak i denominowane kredyty frankowe udzielane przez Nordea Bank są unieważniane przez Sądy, ponieważ zawierają klauzule abuzywne.

Warto podkreślić, że obecnie to w rękach Frankowiczów są mocne argumenty pozwalające na unieważnienie lub odfrankowienie kredytów. Nie warto czekać, trzeba działać!

Zachęcamy do kontaktu, Szołajski Legal Group, www.frankowiczudzialaj.pl

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium