Zaledwie 15 miesięcy po złożeniu pozwu Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego naszych Klientów zawartą z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce z/s w Warszawie (poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International AG). Na rzecz Frankowiczów zasądził zwrot prawie 200 tys. zł oraz ponad 100 tys. CHF.

Takie sprawy dowodzą, warto występować na drogę sądową przeciwko bankom! Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomoże swoim Klientom.

Szczegóły sprawy przeciwko Raiffeisen Bank

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 14 czerwca 2021 r. W sprawie doszło do wymiany pism procesowych. Sąd postanowieniem zbadał wartość przedmiotu sporu i ustalił ją jako sumę wpłat i wartość umowy. Ponadto Sąd pominął wniosek banku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, uznając je za nieistotne.

W sprawie odbyła się jedna, zdalna rozprawa – 29 sierpnia 2022 r. Podczas rozprawy zostali przesłuchani powodowie i odroczono ogłoszenie wyroku.

Wyrok w sprawie został wydany 28 września 2022 r. (sygn. akt XXVIII C 7147/21) przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny. Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu zawartej 7 grudnia 2007 r. między Frankowiczami a EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce z/s w Warszawie, będącym poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International AG.

Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 183.242,60 zł oraz 118.771,49 CHF. Ponadto Sąd obciążył Bank na rzecz Frankowiczów kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa prawnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wnioski

To już kolejna wygrana sprawa Klientów kancelarii Szołajski Legal Group przeciwko bankom. Wiele kolejnych spraw czeka na rozstrzygnięcie. Warto zaufać Kancelarii Szołajski Legal Group. Skutecznie prowadzimy swoich Klientów do unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium