Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił 20 lipca 2023 r. upadłość Getin Noble Bank! Jest to bardzo istotna informacja i ważna data dla wszystkich Frankowiczów, którzy są już w sporze z tym bankiem lub dopiero planują dochodzić swoich roszczeń. Dlaczego?

30 dni na zgłoszenie wierzytelności

Przede wszystkim, od 20 lipca 2023 r. rozpoczął bieg 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Terminu tego nie wolno przekroczyć! Zgłoszenie wierzytelności syndykowi dotyczy wszystkich wierzycieli Getin Noble Bank S.A., a więc również Frankowiczów.

Ustalenie kwoty wpłaconej do banku

Niezależnie od tego, czy Frankowicz jest już w sporze sądowym z Getin Noble Bank, czy jest jeszcze na etapie przedsądowym, powinien zgłosić swoją wierzytelność wobec banku. W tym celu niezbędne jest ustalenie kwoty, jaką Frankowicz wpłacił do banku. Z uwagi na krótki termin na zgłoszenie wierzytelności, sensownym rozwiązaniem jest oparcie dochodzonych kwot na elektronicznej historii rachunku, z którego były pobierane raty.

Dodatkowo należy złożyć bankowi oświadczenie o potrąceniu dochodzonych od banku kwot z kwotą udzielonego Frankowiczom kredytu.

Podsumowanie

Sprawy sądowe o ustalenie nieważności umowy, jaka wiąże Frankowicza z Getin Noble Bank, będą nadal trwały i zasadne oraz możliwe do osiągnięcia będzie uzyskanie korzystnego wyroku.

Jeżeli masz pytania, zachęcamy do kontaktu! 30-dniowy termin już biegnie, nie czekaj! Kancelaria Szołajski Legal Group pomaga Frankowiczom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank