Dla celów podatkowych, spółki zorganizowane w formie grupy kapitałowej zostaną zarejestrowane jako pewna całość – Podatkowa Grupa Kapitałowa. Takie rozwiązanie ułatwi przedsiębiorcom rozliczanie podatku VAT.

Oferowane uproszczenia w rozliczaniu podatku VAT to kolejne rozwiązanie proponowane przez rząd w programie Polski Ład. Wcześniej pisaliśmy już o funduszach Venture Capital, a ten artykuł przeczytasz tutaj.

Wspólne rozliczanie VAT uprości formalności

Utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej pozwoli spółkom należącym do jednej grupy kapitałowej na wspólne rozliczanie podatku VAT, a tym samym na uproszczenie formalności z tym związanych. Należy przypomnieć, że obecnie grupy kapitałowe mogą wspólnie rozliczać tylko podatek CIT. Rozwiązanie pozwalające na wspólne rozliczanie VAT jest już stosowane w kilkunastu państwach Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, podatki wszystkich podmiotów należących do Podatkowej Grupy Kapitałowej będą rozliczane tylko przez jeden z tych podmiotów. Reszta firm zostanie zwolniona z tych obowiązków.

Ministerstwo Finansów informuje także, że podmioty tworzące Podatkową Grupę Kapitałową nie będą musiały wystawiać sobie nawzajem faktur VAT i każdy z osobna składać JPK.

Plany zakładają także, że Podatkową Grupę Kapitałową będą mogły tworzyć także małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MŚP). Dodatkowo, w stosunku do tych podmiotów zniesiony zostanie wymóg minimalnej wysokości kapitału zakładowego, co ma miejsce w grupach kapitałowych w odniesieniu do CIT.

Podsumowanie

Zaproponowane zmiany mają pozwolić ograniczyć koszty ponoszone przez firmy oraz zwiększyć dostępność Podatkowych Grup Kapitałowych dla przedsiębiorców.

Dodatkowym motorem do wprowadzenia opisywanych rozwiązań, jest zwiększenie atrakcyjności Polski i pokazanie jej jako miejsca, w którym warto inwestować.

Kancelaria Szołajski Legal Group na bieżąco śledzi zmiany podatkowe oraz aktualności związane z Polskim Ładem. Zmiany przedstawione w dzisiejszym artykule – jako zmierzające do uproszczenia obowiązków formalnych w zakresie podatków – należy ocenić pozytywnie.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych