Posiadacze kredytów złotówkowych doczekali się! Wyrokiem sądu, z umowy kredytu złotówkowego został usunięty wskaźnik WIBOR. Jak do tego doszło? Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że sądem, który wydał korzystny dla kredytobiorcy wyrok jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. W wyroku wydanym w lipcu 2023 r. sąd ten przychylił się do żądania sformułowanego w pozwie i usunął z umowy wskaźnik WIBOR.

Nie dość jednak, że sąd usunął z umowy wskaźnik WIBOR, to dodatkowo zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzone pozwem kwoty.

Jaki jest skutek wyroku?

Zgodnie z wyrokiem oprocentowanie kredytu będzie równe marży. Oznacza to, że po pierwsze będzie ono istotnie niższe, a po drugie – będzie stałe. Zatem kredytobiorca zyska pewność, że oprocentowanie nie ulegnie drastycznemu wzrostowi – co miało miejsce w ostatnich latach przy wzroście wskaźnika WIBOR. Kwota oszczędności jest zatem bardzo duża.

Dlaczego WIBOR można usunąć z umowy kredytowej?

Kredytobiorcy złotówkowi mają prawo domagać się w sądach unieważnienia umowy kredytu, ponieważ istnieją poważne wątpliwości czy wskaźnik WIBOR był ustalany w sposób prawidłowy i zgodnie z wytycznymi. Co więcej, banki naruszały obowiązki informacyjne wobec kredytobiorców.

Warto także podkreślić, że sprawa kwestionowania wskaźnika WIBOR została uznana za ryzyko systemowe przez Komisję Stabilności Finansowej 28 marca 2023 r. w trybie nadzoru makroostrożnościowego. Dla przypomnienia kredytów frankowych zostało udzielonych około 700 tysięcy, a kredytów złotowych jest ponad 3 miliony.

Podsumowanie

Wydany wyrok stanowi pewne potwierdzenie, że są argumenty pozwalające złotówkowiczom na skuteczne dochodzenie swoich praw przed sądem.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie wspiera kredytobiorców złotówkowych i regularnie monitoruje aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach umów kredytowych, w których znajdują się postanowienia wprowadzające do umowy wskaźnik WIBOR.

Jeżeli masz kredyt złotówkowy, wyślij swoją umowę kredytu do bezpłatnej weryfikacji i działaj!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium