Problematyczny WIBOR w umowach kredytów złotówkowych

Aż 53 błędy przy wyliczaniu stawki WIBOR wykryli sami pracownicy, którzy zajmowali się tym problemem w czasie audytu spółki GPW Benchmark S.A. Dla przypomnienia to WIBOR w znacznej mierze odpowiada za wysokość rat płaconych przez kredytobiorców złotówkowych.

Z komunikatu spółki wynika, że: „administrator nie podaje do publicznej wiadomości informacji dotyczących podmiotów przekazujących dane oraz skali lub typów błędów i niepoprawności algorytmów lub klasyfikacji danych, gdyż nie stanowią one informacji publicznej lub takich informacji, które mogłyby naruszyć tajemnicę i bezpieczeństwo prowadzonej działalności”.

Eksperci o błędach w WIBOR

Według ekspertów bankowych błędy to naturalny element opracowywania i publikacji wskaźników referencyjnych.

Administrator wskaźników referencyjnych WIBOR opublikował informacje dotyczące wpływu zidentyfikowanych błędów w danych, które się przyczyniły do zaburzenia notowań indeksów.

Według raportu The European Money Market Institute: „system nie jest doskonały, błędy zdarzają się nie tylko przy kwotowaniu wskaźnika WIBOR. Należy dodać, że europejskie instytucje nie korygują indeksów po wykryciu błędów, ale informują o wpływie na wartość wskaźnika.”

Skąd strach i obawy polskiego sektora bankowego?

Czy ta liczba błędów nie powinna zastanawiać kredytobiorców złotówkowych i zarazem ułatwić im podjęcie decyzji o złożeniu pozwu o unieważnienie kredytu złotówkowego do sądu?

Według kredytobiorców złotowych sposób ustalania wysokości wskaźnika WIBOR jest mało przejrzysty, zależny od banków, stwarza pole do manipulacji i tym samym może narażać klientów na szkodę oraz stanowić w rzeczywistości dodatkową ukrytą marżę.

Prawdopodobnie banki nie dopełniły wobec konsumentów obowiązków informacyjnych i nie wyjaśniły w sposób wystarczający jak wyliczany jest WIBOR i w jaki sposób zmiana jego poziomu może wpłynąć na wysokość rat kredytowych.

Coraz więcej posiadaczy kredytów złotowych zaczyna analizować swoje umowy i decydować się na pozwanie banku do sądu.

Podsumowanie

Złożenie pozwu o unieważnienie umowy kredytu złotówkowego opartego o WIBOR powinni rozważyć kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, których raty drastycznie wzrosły wraz z podwyższaniem stóp procentowych i tym samym skokiem problematycznego wskaźnika WIBOR.

Świadomy kredytobiorca złotówkowy powinien prawidłowo przygotować się do walki z bankiem na drodze sądowej zakończonej korzystnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytowej w związku z zastosowaniem wskaźnika WIBOR.

Warto zatem szukać odpowiedniego wsparcia prawnego – profesjonalnego doradcy.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium