Nasi Klienci uzyskali rekordowo szybkie unieważnienie umowy kredytu frankowego Banku Millennium. Od złożenia pozwu do wydania wyroku upłynęło zaledwie 9 miesięcy, a wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym bez rozprawy!

Właśnie takie wyroki przełamują stereotyp przewlekłego i żmudnego procesu frankowego oraz dodają nadziei jeszcze niezdecydowanym Frankowiczom na ekspresowy, korzystny wyrok. Dlatego po raz kolejny zachęcamy: frankowiczudzialaj.pl!

Wiadomo bowiem, że głównym powodem, skutecznie zniechęcającym Frankowiczów do prowadzenia postępowań na drodze sądowej jest długość trwania procesu, celowo przedłużana przez banki. Dodatkowo wielu Frankowiczom chęć do działania odbiera pandemia koronawirusa. Należy jednak pamiętać, że na mocy ustawy covidowej istnieje możliwość rozpatrywania spraw i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym bez rozprawy, bez udziału stron i ich pełnomocników. Tak wydawanych wyroków jest coraz więcej.

Jak orzekł Sąd na posiedzeniu niejawnym?

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, 1 marca 2022 r. wydał wyrok unieważniający w całości umowę kredytu indeksowanego do CHF z 2006 r., zawartą z Bankiem Millennium S.A. z/s w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 6428/21).

Ponadto, Sąd zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę ponad 160 tys. zł, tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty. Zgodnie z wyrokiem Sądu, bank ponosi również koszty procesowe oraz koszty zastępstwa procesowego w całości, a szczegółowe wyliczenie tych kwot podejmie referendarz sądowy.

Umowę kredytową z Bankiem Millennium powodowie zawarli 7 sierpnia 2006 r. na kwotę 180 tys. 700 zł, na okres 35 lat.

Rekordowo krótki przebieg procesu

Pozew został złożony do Sądu 28 maja 2021 r., a odpowiedź na pozew została złożona 30 sierpnia 2021 r. Następnie replikę złożono 2 grudnia 2021 r., jednocześnie Bank złożył ostateczne stanowisko w sprawie 3 grudnia 2021 r.

Wartym uwagi jest fakt, że w trakcie trwania wymiany pism procesowych Bank Millennium przedstawił powodom niekorzystną dla nich propozycję ugodową.

Po rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w Warszawie 1 marca 2022 r. wydał korzystny wyrok na posiedzeniu niejawnym. Zatem, od złożenia pozwu do wydania wyroku upłynęło zaledwie 9 miesięcy.

Wnioski

Przedstawione orzeczenie zachęca do działania. Rekordowy wynik – 9 miesięcy od złożenia pozwu do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym napawa nadzieją na szybkie postępowania sądowe w sprawach kredytów frankowych. Dodatkowo, na mocy ustawy covidowej wyroki frankowe coraz częściej podejmowane są na posiedzeniu niejawnym bez rozprawy, bez udziału stron i ich pełnomocników.

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Natomiast propozycje ugodowe Banku Millennium są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium