Po artykułach o wygranych Frankowiczów z bankami: mBank, Getin Noble Bank i PKO BP, przyszedł czas na analizę wygranych z Bankiem BPH S.A. (wcześniej GE Money Bank) z siedzibą w Gdańsku.

Ciekawy wyrok wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie 5 marca 2020 r. stwierdzając nieważność umowy kredytu frankowego udzielonego przez Bank GE Money Bank.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu udzielonego przez Bank GE Money Bank Mieszkaniowy z 2006 r., który zawierał skomplikowane klauzule indeksacyjne.

Klauzule indeksacyjne skorelowane z kursem NBP

W przedmiotowej umowie kredytu klauzule przeliczeniowe do franka szwajcarskiego były skorelowane z kursem średnim NBP! Natomiast marża banku była określana w oparciu o kursy 5 innych banków komercyjnych.

Trudność w wydaniu wyroku związana była z powiązaniem indeksacji do franka szwajcarskiego z kursem średnim Narodowego Banku Polskiego, a nie tabelą kursów ustalaną samodzielnie przez GE Money Bank.

Sąd Rejonowy jednak jednoznacznie rozwiał te wątpliwości i w ustnych motywach uzasadnienia stwierdził, że umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne dotyczące indeksacji do kursu franka szwajcarskiego.

Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych. Potwierdził zarzuty Frankowiczów i stwierdził, że Bank naruszył obowiązki informacyjne wobec konsumentów nie informując ich prawidłowo o ryzyku walutowym.

Warto podkreślić, iż zarzut naruszenia obowiązków informacyjnych jest kwestionowany przez Banki, które podnoszą, iż Frankowicze złożyli oświadczenia o świadomości co do ryzyka kursowego.

Podsumowanie

Po raz kolejny Sąd stwierdza nieważność umowy kredytu frankowego udzielonego przez GE Money Bank.

Kredytobiorcy muszą podjąć swoje sprawy samodzielnie i uzyskać indywidualny wyrok w swojej sprawie.

Nie ma Banków, które nie przegrywają z Frankowiczami! Trzeba działać!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank