Nadal wielu Frankowiczów obawia się długotrwałego procesu sądowego, dodatkowo wahanie kredytobiorców przed stawiennictwem w sądzie powoduje pandemia. W związku z sytuacją związaną z COVID-19, a także przybywaniem spraw sądowych oraz wzrostem ilości pozwów frankowych, wprowadzone zostało innowacyjne rozwiązanie. Ustawa covidowa przewiduje możliwość rozpatrywania spraw i wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym bez rozprawy, bez udziału stron i ich pełnomocników.

Dzisiejszy artykuł przełamie stereotyp przewlekłego i żmudnego procesu frankowego oraz doda nadziei jeszcze niezdecydowanym Frankowiczom na ekspresowy wyrok. Przedstawiamy korzystne wyroki frankowe, które zapadły na posiedzeniach niejawnych.

Kiedy posiedzenie niejawne?

Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a odbycie się rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących. Jednocześnie w takiej sytuacji rozprawy lub posiedzenia nie można przeprowadzić na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Zaznaczyć należy, że strony mają 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne na wyrażenie sprzeciwu. W wypadku braku sprzeciwu może odbyć się posiedzenie niejawne.

Wyroki sądowe wydane na posiedzeniach niejawnych

Wyrok unieważniający w całości umowę kredytu indeksowanego kursem CHF zwaną Multiplan zawartą z mBankiem wydał 30 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. Ponadto od pozwanego na rzecz powoda zasądził kwotę ponad 208 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesowych.

Na posiedzeniu niejawnym zapadł też wyrok z 25 października 2021 r., unieważniający w całości umowę kredytu hipotecznego zawartą z GE Money Bank S.A., obecnie Bank BPH S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę ponad 170 tys. zł oraz ponad 113 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty, a także koszty procesu w całości.

Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z Bankiem Millennium stwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie 26 października 2021 r. również na posiedzeniu niejawnym. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 231 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów procesu, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

I Kolejny Wyrok unieważniający w całości umowę kredytu indeksowanego kursem CHF zawartą z mBankiem w 2006 roku wydał 23 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 174 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesowych.

Wnioski

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzenia rozprawy sądowej jest możliwe! Potrzeba jednak dopracowania strategii procesowej na etapie pozwu:

– trafnej i rzeczowej argumentacji zawartej w pozwie,

– precyzyjnego sformułowania roszczeń opartego na kalkulacjach przeprowadzanych przez analityków na podstawie zaświadczeń z banku,

– zebrania pełnej dokumentacji oraz oświadczenia stron,

– syntetycznej formy pozwu.

Niewątpliwie pomoc doświadczonej kancelarii prawnej jest nieoceniona. Przekonująca, rzeczowa argumentacja procesowa zawarta w pozwie pozwala na sprawne i proste procedowanie nawet skomplikowanych spraw frankowych bez potrzeby przeprowadzania rozprawy i dowodu z przesłuchania stron, świadków czy biegłego sądowego.

Przywołane dzisiaj wyroki dają nadzieję na coraz szybsze postępowania sądowe w sprawach frankowych, możliwe nawet na posiedzeniu niejawnym. Przedstawione rozwiązania z pewnością spełniają swoją funkcję, zarówno w zakresie optymalizacji przebiegu postępowania sądowego, jak również zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom w czasie pandemii.

Szołajski Legal Group reprezentuje Frankowiczów w postępowaniach przeciwko bankom. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium