Do przyszłego roku poczekamy na wyrok TSUE w kwestii prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. W dniu 16 lutego 2023 r. w toczącej się sprawie przedstawi opinię Rzecznik Generalny TSUE, sam wyrok natomiast zapadnie prawdopodobnie po upływie kilku miesięcy od zaplanowanej rozprawy. Pewne jest natomiast, że orzeczenie TSUE będzie prokonsumenckie.

Oczekiwany przez Frankowiczów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który miał zostać wydany 12 października 2022 r. w sprawie C-520/21 będzie mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sporów sądowych między kredytobiorcami frankowymi a bankami. Dotyczy on prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału na gruncie kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Co wydarzyło się na rozprawie TSUE?

Podczas rozprawy TSUE 12 października 2022 r. stanowiska zaprezentowały strony sporu oraz przedstawiciele polskich instytucji państwowych. Po stronie konsumentów opowiedzieli się Rząd RP, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy. Po stronie banków stanął natomiast szef Komisji Nadzoru Finansowego, który zdecydował się wystąpić jako strona broniąca interesów Banku Millennium.

Sędziowie TSUE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrazili wątpliwości, czy rynek finansowy w Polsce jest oparty na uczciwości. Padły ostre słowa pod adresem banków, jak chociażby stwierdzenie, że „nie można osiągać korzyści na własnej niegodziwości”. W toku rozprawy zadano pytania oraz przedstawiono opinie, które jednoznacznie wskazują, że kredyty frankowe są nieuczciwe.

Czego dotyczy sprawa C-520/21?

Dla przypomnienia w sierpniu 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście zadał TSUE pytania prejudycjalne w sprawie C-520/21 dotyczące kwestii czy stronom (kredytobiorcy oraz bankowi) unieważnionej umowy kredytowej na podstawie klauzul abuzywnych należy się zwrot dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu tej umowy.

Sprawa C-520/21 dotyczy powództwa przeciwko Bankowi Millennium o zapłatę wynagrodzenia z tytułu kapitału udostępnionego bankowi w postaci rat kredytu.

Oznacza to w praktyce ewentualne wynagrodzenie dla banku za udostępnienie kapitału kredytu oraz odszkodowanie, bądź waloryzację świadczenia dla kredytobiorcy za korzystanie przez bank ze środków wpłacanych w formie rat kredytowych.

Zarówno polskie, jak i unijne prawo nie daje bankom podstaw do domagania się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Do tej pory wszystkie pozwy banków o wynagrodzenie z tytułu unieważnianych umów frankowych były oddalane przez sądy jako bezzasadne, a także Sądy odrzucały Pozwy Banków.

Prawdopodobnie kolejny wyrok TSUE będzie zbieżny z dotychczasową stabilną linią orzeczniczą, korzystny dla Frankowiczów, zwłaszcza tych niezdecydowanych czy obawiających się wkroczenia na drogę sądową.

Spodziewana jest masowa fala pozwów Frankowiczów przeciwko bankom o unieważnienie umów frankowych, gdyż banki zostaną pozbawione efektu zastraszania kredytobiorców frankowych przed walką w sądzie. Frankowicze mają do odzyskania ogromne kwoty z tytułu wadliwych umów kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Ponadto dochodzi wysoki kurs CHF oraz odsetki ustawowe dla Frankowiczow, które są na rekordowo wysokim poziomie.

Podsumowanie

Dotychczasowe wyroki TSUE w sprawach dotyczących polskich Frankowiczów były korzystne dla nich i jak najbardziej prokonsumenckie. Jest duże prawdopodobieństwo, że kolejny ważny wyrok będzie również pozytywny.

Przede wszystkim warto domagać się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej, gdyż jest to jedyny sposób na pozbycie się toksycznego zobowiązania w CHF. Niewątpliwie oczekiwany przez wszystkich wyrok TSUE będzie miał kluczowy wpływ na kształt sporów sądowych na gruncie kredytów frankowych.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom frankowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium