Obecnie olbrzymia większość, bo aż ponad 90 proc. spraw frankowych rozstrzygana jest na korzyść Frankowiczów, a Sądy Apelacyjne podtrzymują te korzystne dla Kredytobiorców wyroki. Zdarza się jednak, że w bardzo podobnych sprawach dochodzi do różnych rozstrzygnięć. Ze względu na ogromną ilość już prowadzonych spraw frankowych i masowo przybywających nowych, Sąd Najwyższy uznał, że orzecznictwo Sądów potrzebuje jednoznacznej opinii autorytetu jakim jest Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

Uchwała SN już 25 marca 2021 r.!

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dr. hab. Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o ujednolicenie orzecznictwa polskich sądów w sprawach frankowych do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Termin posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie 26 Sędziów pod przewodnictwem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego został wyznaczony na 25 marca 2021 r. o godz. 10:00!

Sześć pytań do Izby Cywilnej SN

We wniosku do Izby Cywilnej SN Pierwszy Prezes Sądu zamieściła sześć pytań. Najważniejsze z nich dotyczy tego, czy zapisy w umowie frankowej odwołujące do waluty obcej – CHF, mogą zostać zastąpione przez inne zapisy zgodnie z polskim prawem.

Ponadto SN będzie rozstrzygał czy w przypadku, kiedy umowa zawiera abuzywne klauzule dotyczące waloryzacji istnieje możliwość utrzymania umowy czy oznaczać to będzie jej unieważnienie. We wniosku zawarto również pytania o to, czy wyroki powinny zapadać zgodnie z teorią salda czy dwóch kondykcji a także czy Bankom przysługuje roszczenie o korzystanie z kapitału oraz pytanie o przedawnienie roszczeń Banku o zwrot wypłaconego kredytu.

Podsumowanie

Postawione we wniosku pytania dotyczą najważniejszych kwestii spraw frankowych. Obecne orzecznictwo Sądu Najwyższego pozwala przypuszczać, że uchwała będzie korzystna dla Frankowiczów i dostaną oni bardzo mocny argument w walce z Bankami.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej