Już 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok w oczekiwanej przez Frankowiczów oraz banki sprawie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.

Dla przypomnienia, w dniu 12 października 2022 r. w sprawie C-520/21 odbyło się posiedzenie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie o korzystanie z kapitału, w której rozstrzygnięcie będzie mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sporów sądowych między kredytobiorcami frankowymi, a bankami na gruncie kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Pozytywna opinia rzecznika = prawdopodobny pozytywny wyrok Trybunału

Natomiast 16 lutego 2023 r. o godz. 9.30 opinię w tej sprawie przedstawił Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins. Według niego Dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie, by bank oprócz zwrotu pieniędzy na podstawie unieważnionej umowy kredytowej, domagał się dodatkowych świadczeń. W uzasadnieniu podkreślił, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencje zawarcia w tej umowie nieuczciwych warunków.

Jednocześnie uznał, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, by konsument mógł domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy. Jednak to sąd krajowy ma ustalić, czy konsumenci mogą dochodzić tego typu roszczeń w świetle polskich przepisów.

Rozwiązanie to znajduje uzasadnienie w celu Dyrektywy 93/13, jakim jest przyznanie konsumentom wysokiego poziomu ochrony.

Możliwość dochodzenia od banku po unieważnieniu umowy roszczeń wykraczających poza zwrot zapłaconych miesięcznych rat kredytu i zapłatę odsetek za opóźnienie niewątpliwie zachęci Frankowiczów do wykonywania praw przysługujących im, jako konsumentom, a jednocześnie odstraszy banki od włączania do umów nieuczciwych warunków.

Podsumowanie

Kredytobiorcy frankowi i ich pełnomocnicy poznali prawdopodobny pozytywny tok myślenia sędziów przed poznaniem treści oczekiwanego orzeczenia w dniu 15 czerwca 2023 r. Jeśli TSUE podzieli opinię Rzecznika Generalnego, to Frankowicze nie będą musieli obawiać się konsekwencji doprowadzenia do unieważnienia umowy kredytu i jej rozliczenia, zaś nowe pozwy banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przestaną pojawiać się w sądach.

W lutym 2023 r. w XXVIII Wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie zwanym wydziałem frankowym zarejestrowanych było około 40 tysięcy 600 spraw.

Po wyroku TSUE prawdopodobnie przybędzie spraw frankowych w całej Polsce, gdyż od 16 kwietnia 2023 r. pozew przeciwko bankowi można złożyć tylko w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom frankowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej