Aż 310 tys. zł i 190 tys. CHF wygrali Klienci kancelarii Szołajski Legal Group w sprawie frankowej. Sąd Okręgowy w Warszawie, 7 lipca 2022 r. wydał wyrok w sprawie spłaconej umowy kredytu hipotecznego zawartego z GE Money Bank S.A., którego następcą prawnym jest pozwany Bank BPH S.A. z/s w Gdańsku.

Umowy kredytów indeksowanych do CHF dawnego banku BPH zawierają klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego. Zgodnie z orzeczeniem TSUE z 29 kwietnia 2021 r. C-19/20, wadliwe zapisy należy eliminować z umów w całości, a pozostawienie fragmentu postanowienia umownego jest niedopuszczalne. Następstwem usunięcia klauzul niedozwolonych jest nieważność całej umowy kredytowej.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny zaledwie kilka dni temu wydał wyrok w sprawie spłaconej umowy kredytu hipotecznego zawartej 21 sierpnia 2006 r. pomiędzy powodami a pozwanym GE Money Bank S.A. z/s w Gdańsku.

Z uwagi na abuzywne postanowienia umowy kredytu Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 310.954,12 zł oraz 190.442,45 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty. Ponadto Sąd obciążył bank kosztami procesu. Kredyt został spłacony przez Klientów w trakcie trwania procesu.

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 9 czerwca 2020 r. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa (9 czerwca 2022 r.), podczas której zostali przesłuchani Frankowicze. Świadków banku Sąd przesłuchał w formie pisemnej, nie wzywał świadków na rozprawę. Wyrok w sprawie został wydany 7 lipca 2022 r. (sygn. akt II C 1434/20).

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z GE Money Bank. Umowy GE Money Bank (obecnie BPH z/s w Gdańsku) zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na ich unieważnianie i zasądzanie na rzecz Frankowiczów zwrotu wszystkich rat kredytu.

Dlatego nie ma na co czekać i trzeba działać i pozywać banki. Warto zapoznać się dokładnie z treścią umowy kredytowej i złożyć pozew o unieważnienie nieuczciwego kredytu frankowego.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko GE Money Bank, którego następcą prawnym jest BPH z/s w Gdańsku i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami.

Więcej informacji na www.frankowiczudzialaj.pl. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium