Tak istotne dla Frankowiczów posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego odbędzie się już 13 kwietnia o godz. 10. Tego samego dnia wieczorem – o godz. 20. – zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy Uchwałę Sądu Najwyższego i jej konsekwencje.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na sześć ważnych pytań dotyczących spraw frankowych (opisywaliśmy je tutaj).

Istotne aspekty podjętej Uchwały, ich konsekwencje dla Frankowiczów oraz wpływ na rozstrzyganie spraw frankowych przez sądy poruszymy podczas webinaru Kancelarii Szołajski Legal Group.

Już teraz zapraszamy do zapisów na webinar tutaj! Przypominamy, webinar Kancelarii Szołajski Legal Group rozpocznie się 13 kwietnia o godz. 20.00.

Aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego pozwalają przypuszczać, że Uchwała będzie korzystna dla Frankowiczów i będzie przesądzającym argumentem w sporach z Bankami.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej