Co z WIRONem? Czy zastąpi go inny wskaźnik?

Prawdopodobnie obiecywana stawka WIRON nie zastąpi WIBOR. W ciągu miesiąca powinna zapaść ostateczna decyzja, co do zmiany nowego wskaźnika.

Reforma wskaźnikowa spowodowana jest sytuacją na rynku kredytów hipotecznych. Nowy wskaźnik, który miał dać nadzieję na poprawę, od początku powoduje obawy, a dane wymagają korekty i aktualizacji.

Trwa proces zastępowania WIBOR przez WIRON

Dla przypomnienia, proces zastępowania WIBORu przez WIRON rozpoczął się w styczniu 2023 r. i miał zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy to banki miały całkowicie zaprzestać stosowania WIBORu.

Pod koniec 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie wobec banków: Santander, PekaO, Millennium, BNP Paribas i mBank w związku z naruszeniem wymogów unijnego rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych (WIBOR/WIRON).

Powszechne stosowanie nowego wskaźnika miało pierwotnie nastąpić w styczniu 2025 r., bowiem wtedy instytucje finansowe miały dokonać konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR na WIRON. W październiku 2023 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zmienił termin na koniec 2027 r.

Zgodnie z założeniem, ze względu na metodę jego wyliczania, WIRON miał być stawką bardziej przejrzystą niż WIBOR. Niestety wątpliwości dotyczące stawki WIRON spowalniają cały proces, co zapewne wzbudza niepokój wśród kredytobiorców złotówkowych.

Co będzie zatem z WIRONEM? Czy niebawem okaże się, że WIBOR zostanie zastąpiony inną stawką? Podobno Komitet Sterujący chce wykorzystać już istniejący wskaźnik WRR (Warsaw Repo Rate)

Podsumowanie

Problematyczny WIBOR miał zastąpić nowy i lepszy wskaźnik WIRON. Tymczasem niepewny los WIRONu stawia w niekorzystnym świetle banki, jako dostawców danych oraz GPW Benchmark jako administratora, wzbudzając czujność wśród kredytobiorców złotówkowych.

Czas pokaże, czy obiecywana nowa stawka WIRON zastąpi WIBOR czy też będzie to inny wskaźnik. Pewne jest, że świadomy kredytobiorca złotówkowy powinien zacząć działać i odpowiednio przygotować się do procesu z bankiem na drodze sądowej w celu unieważnienia umowy kredytu złotowego opartego o WIBOR.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga złotowym kredytobiorcom hipotecznym wygrywać spory sądowe z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej