Po omówieniu pożyczek płynnościowych (Pożyczka płynnościowa korzystna dla przedsiębiorcy w kryzysie >>) oraz dotacji na kapitał obrotowy (Dotacje na kapitał obrotowy >>), w cyklu Biznes w Czasach Epidemii opisujemy nowe rozwiązanie pomocowe, zawarte w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Mowa o dopłatach realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które umożliwią przedsiębiorcom zaciągnięcie kredytu obrotowego o obniżonym oprocentowaniu.

Na program dopłat do kredytów przeznaczone jest 565 mln zł (296 mln zł w 2020 r. i 269 mln zł w 2021 r.), co pozwoli na udzielenie preferencyjnych kredytów obrotowych o wartości około 32 mld zł.

Kto i jak może uzyskać dopłatę do kredytu?

Preferencyjne kredyty skierowane są do przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych.

W Banku Gospodarstwa Krajowego powstaje specjalny Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z BGK (ich listę znajdziemy na stronie BGK).

Fundusz Dopłat do Oprocentowania obejmie kredyty obrotowe nowe, jak i już zaciągnięte, a dopłata będzie obejmowała maksymalnie 12 miesięcy.

Kredyty z dopłatą będą udzielane do 31 grudnia 2020 r., a wysokość wsparcia Funduszu wyniesie:

  1. 2 punkty procentowe (dopłaty do odsetek) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  2. 1 punkt procentowy (dopłaty do odsetek) dla dużych przedsiębiorstw.

Udzielane wsparcie w ramach dofinansowania odsetek przy kredycie obrotowym wchodzi w sumę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Pomoc dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć 800 tys. euro, a w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych limit to 100 tys. euro oraz w sektorze rybołówstwa i akwakultury limit to 120 tys. euro.

Podsumowanie

W związku z kryzysem wynikającym z epidemii COVID-19 przedsiębiorcy odczuwają trudności finansowe i są zainteresowani zaciąganiem kredytów obrotowych na preferencyjnych warunkach, wynikających z dopłat do odsetek od kredytu.

Szołajski Legal Group wspiera w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów oraz zachęca do korzystania z dopłat do kredytu obrotowego, które poprawią płynność przedsiębiorców.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium