Bank BPH S.A. nie prowadzi już w Polsce działalności operacyjnej, a jego aktywność ogranicza się do obsługi portfela kredytów hipotecznych, z przewagą kredytów frankowych. W skład portfela wchodzą kredyty indeksowane przejęte po GE Money Bank oraz kredyty denominowane BPH S.A.

W 2021 r. BPH, który jest następcą prawnym GE Money Bank S.A. w sądzie pierwszej instancji przegrał 291 procesów, wygrał zaś jedynie w 4 przypadkach. Kilka dni temu, także Klienci kancelarii Szołajski Legal Group wygrali ponad 700 tys. zł w sprawie frankowej! To kolejna wygrana Frankowiczów, którzy zaufali naszej kancelarii.

Przebieg procesu i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga III Wydział Cywilny 21 czerwca 2022 r. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego naszych Klientów, zawartej w 2009 r. pomiędzy Frankowiczami a GE Money Bank S.A., którego następcą prawnym jest pozwany Bank BPH S.A. z Gdańska.

Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz Frankowiczów kwotę ponad 732 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty. Ponadto sąd obciążył Bank na rzecz Frankowiczów kosztami procesu. Kredyt został spłacony przez Klientów jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Pozew w sprawie został złożony do sądu 10 marca 2021 r. W sprawie odbyły się dwie rozprawy, pierwsza 25 stycznia 2022 r., podczas której zostali przesłuchani powodowie. Następnie 9 czerwca 2022 r. miał zostać przesłuchany świadek banku, nie stawił się jednak na przesłuchanie. Wyrok w sprawie został wydany 21 czerwca 2022 r. (sygn. akt III C 400/21).

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z GE Money Bank. Umowy GE Money Bank (obecnie BPH z/s w Gdańsku) zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na unieważnianie umów kredytowych. Dlatego nie ma na co czekać i trzeba działać i pozywać banki!

Warto zapoznać się dokładnie z treścią umowy kredytowej. Nawet aneksy antyspreadowe nie mają znaczenia dla unieważnienia wadliwej umowy.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko GE Money Bank, którego następcą prawnym jest BPH z/s w Gdańsku. Pomagamy konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami! Więcej informacji na www.frankowiczudzialaj.pl. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium