Klienci kancelarii Szołajski Legal Group po raz kolejny wygrywają w sprawie frankowej! Sąd Okręgowy w Katowicach 13 kwietnia 2022 r. stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego z GE Money Bank S.A. Od banku, na rzecz naszych klientów sąd zasądził ponad 322 tys. zł.

 

Warto pamiętać, że niedozwolone postanowienia umowne dawnego GE Money Banku – obecnie BPH SA z/s w Gdańsku – skutkują bezwzględną nieważnością całej umowy. Potwierdza to orzecznictwo TSUE i SN, zgodnie z którym w Polsce brak jest przepisu prawnego uzasadniającego stosowanie kursu średniego NBP w miejsce nieważnej klauzuli abuzywnej.

 

Jak określano kurs waluty w umowach GE Money Bank?

 

W umowach GE Money Bank odniesieniem przy określaniu kursu przeliczeniowego był średni kurs NBP skorygowany o marżę wyliczaną jako średnia arytmetyczna kursów kupna/sprzedaży stosowanych w transakcjach detalicznych 5 banków. Bank BPH SA domagał się często w sądach naprawienia umowy poprzez pozostawienie części klauzuli przeliczeniowej odnoszącej się do średniego kursu NBP.

 

Jednak tylko w 2021 r. Bank BPH przegrał niemal 300 procesów. Już te liczby udowadniają, że Frankowicze masowo wygrywają z tym bankiem w sądach.

 

Jak orzekł Sąd w Katowicach?

 

Sąd Okręgowy w Katowicach, 13 kwietnia 2022 r. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej 12 czerwca 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym GE Money Bank S.A. z/s w Gdańsku, którego następcą prawnym jest pozwany Bank BPH S.A. z/s w Gdańsku.

 

Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę ponad 322 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty. Ponadto sąd obciążył stronę pozwaną na rzecz strony powodowej kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego.

 

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 22 czerwca 2020 r. W sprawie odbyły się 2 rozprawy, pierwsza miała miejsce 28 kwietnia 2021 r. (przerwana w związku z alarmem bombowym w sądzie), a druga odbyła się 18 marca 2022 r.

 

W ustnym uzasadnieniu sąd poparł argumentację Frankowiczów stwierdzając nieważność umowy kredytowej z uwagi na zapisy abuzywne naruszające interesy konsumenta, które nie mogą być zastosowane.

 

Sąd uznał powództwo główne za zasadne, bowiem postanowienie określające mechanizm przeliczeniowy dotyczący kursu kupna/sprzedaży obarczone było wadliwym charakterem, ustalanym jednostronnie przez GE Money Bank. Tym samym umowa, po wyeliminowaniu powyższego postanowienia, nie mogła być w żaden sposób kontynuowana, gdyż klauzule przeliczeniowe GE Money Bank zostały uznane za nieuczciwe postanowienia umowne.

 

Konsekwencją jest stwierdzenie nieważności umowy i zasądzenie kwoty świadczenia tytułem spłaconych rat wynikających z zaświadczenia dołączonego do pozwu.

 

Wnioski

 

Umowy GE Money Bank (obecnie BPH z/s w Gdańsku) zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na unieważnianie umów kredytowych. Klauzule przeliczeniowe zostały uznane za nieuczciwe postanowienia umowne. Dlatego nie ma na co czekać i trzeba działać i pozywać banki!

 

Warto zapoznać się dokładnie z treścią swojej umowy kredytowej. Nawet aneksy antyspreadowe nie mają wpływu na unieważnienie wadliwej umowy.

 

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko GE Money Bank, którego następcą prawnym jest BPH z/s w Gdańsku. Pomagamy konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. Więcej informacji na www.frankowiczudzialaj.pl. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium