Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Nieważność umowy kredytu frankowego orzekł 12 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” w kwietniu 2006 r. z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A. Kwota udzielonego kredytu wynosiła 350.000 PLN, natomiast okres spłaty to 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 12 sierpnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 10 lutego 2022 r., zaś 30 sierpnia 2023 r. złożyliśmy w imieniu Frankowiczów replikę do odpowiedzi Banku na Pozew. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa12 marca 2024 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów. Sąd zdecydował, że nie było konieczności przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, ani świadków.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny 12 marca 2024 r.wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 10852/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” zawarta w kwietniu 2006 r. przez naszych Klientów, jest nieważna. Od mBanku S.A. na rzecz Frankowiczów Sąd zasądził kwotę w wysokości 334.712,28 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 13 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium