Najszybszy proces sądowy ws. kredytów frankowych w Polsce – unieważnienie umowy Nordea Habitat po 3,5 miesiąca!

Data: 03.08.2021 / Marcin Szołajski / Kredyty frankowe

Wśród pozywanych przez kredytobiorców poszkodowanych z tytułu niezgodnych z prawem umów kredytowych znajduje się PKO BP S.A., który jest następcą prawnym Nordea Bank Polska S.A. Obydwa banki oferowały kredyty waloryzowane walutą obcą. W znacznej mierze kredyty te miały formę kredytów denominowanych. W orzecznictwie sądowym badającym zawarte z nimi umowy kredytowe, znajdują się liczne tezy dotyczące zamieszczonych w nich klauzul niedozwolonych. W wielu przypadkach Sądy orzekły o nieważności całej umowy kredytowej.

Jak orzekł Sąd?

Wyrok unieważniający umowę o kredyt mieszkaniowy zawartą z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.), Sąd Okręgowy w Katowicach wydał 22 marca 2021 r. Od strony pozwanej zasądził na rzecz powodów niecałe 19 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie jako świadczenia nienależnego. Pozwanego Sąd obciążył również kosztami zastępstwa procesowego.

Na uwagę zasługuje fakt rekordowego postępowania sądowego, bowiem od złożenia pozwu do wydania wyroku minęło zaledwie 3,5 miesiąca. Jest to najszybciej zakończony w Polsce proces w I instancji w sprawach kredytów frankowych. To bardzo istotna informacja dla Frankowiczów obawiających się przewlekłego postępowania sądowego.

Na tak ekspresowe tempo złożyły się 2 czynniki: zwięzła i klarowna argumentacja oraz przepisy covidowe umożliwiające rozpoznawanie w czasie pandemii spraw w trybie zdalnym. Podobnie jak inne sądy w Polsce, Sąd Okręgowy w Katowicach skorzystał z opcji Tarczy Antykryzysowej. W tym przypadku Sąd połączył się ze stronami postępowania oraz ich pełnomocnikami za pomocą aplikacji internetowej. W sytuacji epidemicznej to komfortowe rozwiązanie ułatwiające i umożliwiające ekspresowe postępowanie sądowe.

Ważnym aspektem w sprawie jest fakt, że w momencie złożenia pozwu klienci mieli już spłacony cały kapitał udzielonego kredytu tj. kwotę około 240 tys. zł z wypłaconych przez bank 220 tys. zł. Sąd zastosował teorię salda uwzględniając żądanie nadpłaty w wysokości około 19 tys. zł.

Wnioski

Rekordowo szybkie postępowanie sądowe w sprawach kredytów frankowych jest zachętą dla niezdecydowanych Frankowiczów. Przepisy covidowe umożliwiają sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego w trybie zdalnym.

Umowy zawierane przez PKO BP S.A. (dawna Nordea Bank Polska S.A.) są obarczone wadliwym charakterem, zawierają klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu lub odfrankowieniu.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PKO BP S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium