Sąd Okręgowy w Legnicy 23 lutego 2023 r. orzekł nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawarty przez Klientów kancelarii Szołajski Legal GroupSantander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu. 

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu frankowego w maju 2008 r. na kwotę 234.109,11 zł na okres 30 lat, kredyt został spłacony wcześniej we wrześniu 2018 r., po sprzedaży domu.

Na rzecz Frankowiczów Sąd zasądził łącznie kwotę 310.318,51 zł tj. kwotę 281.459,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 279.994,55 zł od 5 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 1.465,05 zł – od 21 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.551,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 5 stycznia 2022 r. oraz kwotę 26.107,12 zł od 21 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie został złożony do Sądu na początku sierpnia 2022 r., następnie odpowiedź na pozew we wrześniu 2022 r., zaś replika na początku grudnia 2022 r. W sprawie odbyły się 2 rozprawy – 15 grudnia 2022 r. oraz 2 lutego 2023 r., podczas których zostali przesłuchani trzej świadkowie oraz nasi Klienci jako powodowie.

Wyrok w sprawie został wydany 23 lutego 2023 r. (sygn. akt I C 556/22). Następnie 7 marca 2023 r. pełnomocnik banku Santander Consumer Bank złożył wniosek o uzasadnienie wyroku. Sąd doręczył Bankowi Wyrok wraz z uzasadnieniem w dniu 4 kwietnia 2023 r. 

Kiedy wyrok w sprawie frankowej staje się prawomocny?

Wyrok staje się prawomocny, jeśli w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem dla strony uprawnionej do apelacji strona nie skorzysta z możliwości odwołania. W przedmiotowej sprawie Santander Consumer Bank miał czas do 18 kwietnia 2023 roku na złożenie apelacji i z tego prawa nie skorzystał.

W sprawie naszych Klientów, 11 maja 2023 r. pełnomocnik banku poinformował o rezygnacji przez Santander Consumer Bank ze składania apelacji oraz poprosił o przesłanie numerów rachunków bankowych naszych Klientów celem przelania zasądzonych kwot.

Dane do przelewu zostały przekazane pełnomocnikowi banku 18 maja 2023 r. i jeszcze w maju całość zasądzonej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami zasądzonymi przez sąd trafiła na konto Klientów naszej Kancelarii.

Fakt rezygnacji Banku ze złożenia apelacji doprowadził do uprawomocnienia się wyroku Sądu I instancji (Sądu Okręgowego w Legnicy) i Klienci Kancelarii Szołajski Legal Group odzyskali nadpłatę z tytułu spłaconego kredytu – ponad 310.000 zł plus odsetki!

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami w sądach. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium