Klientka kancelarii Szołajski Legal Group wygrała z Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu hipotecznego zawartą w lipcu 2008 r. i na rzecz Frankowiczki zasądził ponad 90 tys. zł. To kolejna wygrana naszej kancelarii z Raiffeisen Bank.

Pozew przeciwko EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce z/s w Warszawie – będącym poprzednikiem prawnym pozwanego, został złożony do Sądu 16 lipca 2020 r. W sprawie odbyła się tylko jedna, zdalna rozprawa.

Jak przebiegała sprawa naszej Klientki?

W sprawie doszło do wymiany pism procesowych. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów, dokonał przesłuchania świadka – pracownika banku w trybie korespondencyjnym.

W sprawie odbyła się 1 rozprawa zdalna28 września 2022 r., podczas której została przesłuchana Frankowiczka. Wyrok w sprawie został wydany 13 października 2022 r. (sygn. akt XXIV C 1678/20) przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny.

Sąd podzielił argumenty Frankowiczki, że w umowie kredytu znajdują się klauzule niedozwolone – abuzywne. Ustalając nieważność umowy, zasądził od banku na rzecz Frankowiczki kwotę 90.891,11 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 21 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z Raiffeisen Bankiem. Dlatego nie ma na co czekać, trzeba działać i pozywać banki.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej