Katalog podmiotów uznawanych za strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zawiera art. 28 prawa budowlanego. Co ważne, katalog ten należy uznać za zamknięty i nie podlegający rozszerzeniu.

Zgodnie z jego treścią stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:

  • inwestor, a także
  • właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z artykułami dotyczącymi kwestii obszaru oddziaływania obiektu. Można je przeczytać tutaj  i tutaj .

Orzeczenie w kwestii przyznania przymiotu strony właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt II SA/Ke 785/18).

Sąd przyznał, że stroną postępowania powinny być nie tylko osoby, których prawa zostają naruszone określonym rozwiązaniem projektowym, ale także te, na których nieruchomości może oddziaływać projektowany obiekt.

Co jednak kluczowe, prawo strony przysługuje nawet jeżeli z projektu wynika, że spełniono wszystkie wymagania aktualnie wynikające z przepisów prawa budowlanego i przepisów odrębnych.

„Niedopuszczalne jest uzależnianie przymiotu strony wyłącznie od negatywnego oddziaływania inwestycji na prawa osób trzecich, czy też od stwierdzenia bezprawnego naruszenia ich interesu prawnego.” (II SA/Ke 785/18)

Autor artykułu

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej