Wszyscy Frankowicze czekają na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21 (posiedzenie TSUE w tej sprawie odbyło się 12 października 2022 r., ale wyrok ostatecznie nie zapadł – pisaliśmy o tym TUTAJ). Wyrok ten będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sporów sądowych między kredytobiorcami frankowymi a bankami na gruncie kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF.

Wiadomo, że zarówno kredytobiorcy frankowi, jak i banki będą musieli poczekać na rozstrzygnięcie kwestii prawa banków do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału do połowy 2023 r. Jednak już 16 lutego 2023 r. o godz. 9.30 przedstawi opinię w tej sprawie Rzecznik Generalny TSUE!

To ważna opinia, pokaże tok rozumowania TSUE

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału jest o tyle istotna, że zwykle pokrywa się z późniejszym orzeczeniem unijnego Trybunału. Zatem kredytobiorcy i ich pełnomocnicy poznają prawdopodobny tok myślenia sędziów przed poznaniem treści oczekiwanego orzeczenia. Wyrok zaś zapadnie prawdopodobnie po upływie kilku miesięcy.

Co zmieni oczekiwany wyrok TSUE?

Przed sądami w Polsce toczy się obecnie tylko kilka set spraw o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. Wyliczane przez banki wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu przeciętnie stanowi nie mniej niż 50 proc. wartości kapitału kredytu.

To oznacza, że od rozstrzygnięcia tego sporu zależeć będzie sytuacja Frankowiczów w Polsce. Jeśli zatem wyrok będzie korzystny dla konsumenta, zgodny z treścią dyrektywy 93/13 prawdopodobnie wywoła kolejną lawinę pozwów.

Masowe przegrane banków w toczących się procesach o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu spowodują ogromne koszty tych instytucji z powodu przegranych procesów. Jeśli TSUE uzna, że bankom nie należy się ani złotówka ponad nominalną wartość zobowiązania, to roszczenia Banków stracą sens.

Możliwe dodatkowe roszczenia od banków

Obecnie banki przegrywają już nawet w 98 proc. postępowań z Frankowiczami, z czego aż 98 proc. to unieważnienie umów, a kolejne tylko 2 proc. to odfrankowienie.

Banki nadal składają pozwy, starając się przerwać bieg przedawnienia, notując gigantyczne straty, a sądy oddalają roszczenia Banków jako bezzasadne.

Nie jest wcale przesądzone, że TSUE, wydając prokonsumencki wyrok, uzna, że żadna ze stron unieważnionej umowy nie ma prawa rościć od drugiej o dodatkową opłatę. Tym samym może się okazać, że TSUE uzna roszczenia banków za bezzasadne, a jednocześnie wskaże konsumentom drogę do walki o dodatkową opłatę. Jeśli by się tak stało, oznaczałoby to, że same banki wystawiły się na ryzyko, albowiem to właśnie one wprowadziły tego rodzaju roszczenie do walki z Frankowiczami.

Zatem jeśli opinia będzie jednoznaczna, czyli niekorzystna dla banków, to prawdopodobnie te instytucje będą zmuszone do rewizji programów ugodowych, skrajnie niekorzystnych dla konsumentów.

Poza sektorem bankowym skrajnie prokonsumenckiego orzeczenia obawia się również KNF.

Co wydarzyło się przed TSUE 12 października 2022 r.?

Dla przypomnienia12 października 2022 r., podczas rozprawy w TSUE stanowiska zaprezentowały strony sporu oraz przedstawiciele polskich instytucji państwowych. Po stronie konsumentów opowiedzieli się Rząd RP, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy. Po stronie banków zaś stanął szef Komisji Nadzoru Finansowego, który zdecydował się wystąpić jako strona broniąca interesów banku.

Sędziowie TSUE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej wyrazili wątpliwości czy rynek finansowy w Polsce nie jest oparty na nieuczciwości. Padły ostre słowa pod adresem banków: „nie można osiągać korzyści na własnej niegodziwości”.

Przez ostatnie miesiące banki poszerzały rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych. Oznacza to tyle, że banki doskonale zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, czują ogromną presję zakładając, że wyrok TSUE odbierze im ostatnią nadzieję na kompromis frankowy.

Podsumowanie

Dotychczasowe wyroki TSUE w sprawach dotyczących polskich Frankowiczów były korzystne dla nich i jak najbardziej prokonsumenckie, co daje nadzieję i duże prawdopodobieństwo, że kolejny ważny wyrok będzie równie pozytywny.

Opinia Rzecznika Generalnego z 16 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału jest o tyle istotna, że zwykle pokrywa się z późniejszym orzeczeniem unijnego Trybunału.

Niewątpliwie oczekiwany przez wszystkich wyrok TSUE będzie miał kluczowe znaczenie dla banków oraz kredytobiorców frankowych na przyszły kształt sporów sądowych na gruncie kredytów frankowych.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom frankowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej