Po omówieniu postępowania o zatwierdzeniu układu (tutaj) i przyśpieszonego postępowania układowego (tutaj), w ramach cyklu Biznes w Czasie Epidemii nadszedł czas na omówienie właściwego postępowania układowego.

Postępowanie układowe

Z postępowania układowego mogą skorzystać przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością i przedsiębiorcy niewypłacalni (ale ta niewypłacalność nie może być głęboka).

W ramach postępowania układowego zadłużony przedsiębiorca może nadal sprawować zarząd nad własnym przedsiębiorstwem. Jednak w czasie postępowania układowego działa pod kontrolą sprawowaną przed sąd, wierzycieli i nadzorcę sądowego.

To nadzorca sądowy udziela zgody na podejmowanie przez przedsiębiorcę czynności przekraczające zwykły zarząd przedsiębiorstwem.

 

Korzyści wynikające z prowadzenia postępowania układowego dla przedsiębiorcy to:

  1. ochrona przed egzekucjami podatkowymi,
  2. ochrona przed egzekucjami cywilnymi oraz
  3. wstrzymanie egzekucji z nieruchomości (hipoteki) i ruchomości (zastawy) – tylko na 3 miesiące.

 

Z postępowania układowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy pozostają ze swoimi wierzycielami w sporze, a suma spornych wierzytelności przekracza 15 % wszystkich wierzytelności, które mogą być objęte układem.

Postępowanie układowe jest dość długie, bowiem trwa ponad 12 miesięcy.

 

Wnioski

W związku z epidemią i trudnościami w regulowaniu zobowiązań warto rozważyć restrukturyzację jako sposób na wyjście przedsiębiorcy z kryzysu.

Szołajski Legal Group aktywnie pomaga przedsiębiorcom, wspierając w wyborze i realizacji postępowań restrukturyzacyjnych.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank