Po raz kolejny to bank zwraca pieniądze kredytobiorcom! Santander Bank Polska S.A. został zobowiązany przez Sąd Okręgowy w Warszawie do zapłaty Frankowiczom prawie 140 tys. zł. Stabilne orzecznictwo polskich sądów pozwala na coraz większą pewność, że niekorzystnie zawarta umowa kredytu może zostać unieważniona.

Jak wskazał Sąd, przewalutowana umowa zawarta z Bankiem Zachodnim WBK (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A.) zawierała klauzule abuzywne. Bank nie dopełnił również obowiązku informacyjnego wobec konsumenta.

Unieważnienie umowy frankowej Banku Zachodniego WBK

W wyroku z 28 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił aneks z 1 września 2008 r., na podstawie którego umowa zawarta z Bankiem Zachodnim WBK stała się umową kredytu walutowego w CHF. Dodatkowo Bank został zobowiązany do zwrotu Frankowiczom prawie 140 tys. zł!

Bank jednostronnie ustalał wysokość raty kredytu

Swój wyrok Sąd oparł głównie o abuzywne zapisy aneksu mówiące, że kwota kredytu została wyrażona w CHF po wcześniejszej konwersji dokonanej na podstawie tabeli kursów Banku. Taki zapis powodował możliwość jednostronnego ustalania przez Bank wysokości zobowiązania, jakie mieli spłacić Kredytobiorcy. Sąd zwrócił również uwagę, że taka konstrukcja uniemożliwiała Kredytobiorcom ustalenie, jakiej wysokości raty będą spłacać.

Bank wprowadził Frankowiczów w błąd

Oceniając stan faktyczny przy zawieraniu aneksu do umowy Sąd nie miał wątpliwości, że Bank wprowadził Frankowiczów w błąd. Konsumenci nie zostali poinformowani, w jaki sposób działa mechanizm indeksacji zastosowany w aneksie. Co więcej, bank przedstawiał propozycję przewalutowania kredytu wyłącznie w superlatywach, nie wspominając o potencjalnym ryzyku wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Podsumowanie

Spraw frankowych przybywa a orzecznictwo polskich Sądów jednoznacznie wskazuje, że sprawiedliwość stoi po stronie Frankowiczów. W dzisiejszym artykule opisujemy już kolejny korzystny wyrok, który zapadł w ostatnim czasie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (o innych unieważnionych umowach kredytu przeczyasz tutaj https://szolajski.com/zwyciestwo-z-santander-bank-umowa-ekstralokum-niewazna/).

Dlatego należy działać i pozywać Banki! Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Santander Bank Polska S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank