Rekordowo szybkie unieważnienie umów kredytowych z Raiffeisen Bankiem!

Wydany na początku 2020 r. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Państwa Dziubaków (w związku z wyrokiem TSUE z 3 października 2019 roku) był przełomowy dla wszystkich frankowiczów w Polsce. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytową zawartą z Raiffeisen Bank International AG i tym samym potwierdził korzystne stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wyroku TSUE, dyrektywy 93/13 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego.

Przedstawiamy cykl wyroków dotyczących kredytobiorców zawierających kredyty frankowe z Raiffeisen Bank. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy rekordowe postępowania sądowe zakończone unieważnieniem umowy kredytowej w 11 miesięcy w dwóch sprawach z Dolnego Śląska – z Jeleniej Góry oraz Legnicy

Sytuacja pandemiczna przyspiesza wyrok Sądu w Jeleniej Górze

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, 22 grudnia 2020 r. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej 11 września 2009 r. pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. z/s w Warszawie. Ponadto Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów ponad 6 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Warto podkreślić, że ze względu na sytuację pandemiczną wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, co znacznie przyspieszyło cały proces. Postępowanie w I instancji trwało niecały rok i jest jednym z rekordowo krótkich w polskich sądach. Na pierwszej rozprawie Sąd oddalił wniosek dowodowy pozwanego w zakresie dowodu z zeznań świadków, natomiast dopuścił dowód z zeznań powodów. W trakcie przesłuchania powodowie zeznali, że zostali zmuszeni do podpisania oświadczenia o odrzuceniu oferty banku dotyczącego kredytu złotówkowego, pod rygorem nieotrzymania kredytu frankowego.

Po wnikliwych zeznaniach Sąd postanowił oddalić wniosek dowodowy z opinii biegłego z zakresu rachunkowości, jako zbędny i nieprzydatny w przedmiotowej sprawie. Takie działanie niewątpliwie jest przyczyną szybkiego wydania wyroku i zachętą dla innych kredytobiorców, obawiających się przewlekłego przebiegu postępowania przed sądem.

Sąd w Legnicy orzeka na jednej rozprawie

Także Sąd Okręgowy w Legnicy orzekł 27 stycznia 2021 r. o nieważności umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z EFG EuroBank Ergasias S.A. z/s w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce z/s w Warszawie). Ponadto Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę prawie 12 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Postępowanie w I instancji trwało niecały rok, w trakcie odbyła się tylko jedna rozprawa. Podobnie, jak Sąd w Jeleniej Górze, Sąd oddalił wniosek dowodowy z zeznań świadków, dopuścił natomiast dowód z przesłuchania stron, a w zasadzie przesłuchania powodów. Następnie oddalił wniosek strony powodowej o dowód z opinii biegłego, co niewątpliwie przyczyniło się do tak szybkiego procedowania sądowego. Sąd przychylił się do argumentacji kredytobiorców w kwestii klauzul abuzywnych, które skutkują stwierdzeniem nieważności umowy.

Wnioski

Wyroki Sądów z Jeleniej Góry i Legnicy są rekordowymi przykładami postępowań sądowych zakończonych w niecały rok.

Ugruntowane orzecznictwo pozwala na ekspresowe wydanie wyroku już na pierwszej rozprawie bez konieczności powoływania biegłego czy świadków. Także przepisy covidowe umożliwiają szybki przebieg procesu sądowego, co stanowi zachętę dla jeszcze niezdecydowanych frankowiczów.

Umowy zawierane z Raiffeisen Bank International zawierają klauzule abuzywne pozwalające na unieważnienie lub odfrankowienie. Dlatego należy działać i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium