To już kolejny rok potwierdzający, że dla kredytobiorców najkorzystniejszym sposobem na rozwiązanie problemu frankowego jest proces sądowy. Sukcesy Frankowiczów na salach sądowych przekładają się na wyniki finansowe banków, które są zobowiązane do wypłat związanych z realizacją wyroków. Ponadto konieczne okazuje się zawiązywanie rezerw ze względu na przegrywanie kolejnych procesów.

Dziewięć giełdowych banków ma prawie 15,5 mld zł rezerw na ryzyko prawne, co stanowi około 20 proc. portfela ich kredytów opartych na frankach. Około 40 proc. całości rezerw, bo aż 7,6 mld zł to odpisy za ubiegły rok. Świadczy to o wysokim tempie przyrostu spraw w 2021 r. oraz liczbie przegranych przez banki postępowań sądowych.

Od końca 2019 r. banki co kwartał zawiązują rezerwy na ryzyko prawne związane z toczącymi się w sądach sporami dotyczącymi umów kredytów frankowych. Z każdym kwartałem rezerwy są coraz wyższe, co odzwierciedla zarówno skalę przyrostu nowych pozwów, jak i wysoki procent przegrywanych przez banki procesów.

Obiecywane ugody pułapką

W 2021 r. ruszyła kampania ugodowa. W założeniach miała być prowadzona na szeroką skalę, jednak przystąpiło do niej niewiele banków. Obecnie propozycje ugód przedstawiły tylko banki PKO BP, Millennium Bank, mBank oraz ING.

Bank PKO BP poinformował, że do programu mediacji przystąpiło około 16 tys. klientów, z czego blisko tysiąc podpisało ugody. Natomiast Bank Millennium do końca lipca zawarł 4 tys. indywidualnych ugód, co stanowi około 8 proc. umów frankowych tego banku.

Kancelaria Szołajski Legal Group zaleca ostrożność w podejmowaniu decyzji o zawarciu ugody z bankiem oraz poprzedzenie jej szczegółową analizą. Warto pamiętać, że zawarcie ugody z bankiem oznacza zrzeczenie się jakichkolwiek innych roszczeń związanych z umową kredytową. Natomiast dotychczasowe propozycje ugodowe pokazują, że zysk z zawarcia ugody z bankiem to zaledwie 25 do 30 proc. kwoty, którą można uzyskać dzięki procesowi sądowemu.

Ugody są zatem korzystne wyłącznie dla banków, którym bardziej opłaca się umorzyć część kapitału do spłaty w wyniku ugody, aniżeli zwracać nadpłaty i zasądzone zwroty rat kredytu w ramach odfrankowienia czy unieważnienia. Dodatkowo warto zaznaczyć, że propozycje ugodowe otrzymują tylko osoby nadal spłacające kredyt, a pominięci zostali kredytobiorcy, którym udało się już spłacić kredyt do końca.

Ponad 25 proc. pokrycia portfela kredytów frankowych rezerwami

Nawet najtańszy realny scenariusz czyli ugody, to konieczność objęcia przez banki rezerwami około 35% portfela. Aby zminimalizować straty, kilka banków zdecydowało się na ugody, które są dla nich czterokrotnie mniej kosztowne niż unieważnianie umów przez sądy.

Ze względu na rosnące stopy procentowe ugody są coraz mniej atrakcyjne dla Frankowiczów. Z tego powodu, zdaniem Kancelarii Szołajski Legal Group w 2022 r. mniej kredytobiorców zdecyduje się na ugodę, a więcej wybierze ścieżkę sądową.

Średnie pokrycie portfela kredytów frankowych rezerwami wynosi obecnie 25,5 proc. Duże rezerwy za IV kwartał zawiązały banki, które są na podium liczby spraw wytoczonych przez Frankowiczów – mBank i Bank Millennium. Także mBank poinformował o ogromnych rezerwach – rzędu 2 mld zł, z czego 1. 010 mln zł zamierza przeznaczyć na potencjalne ugody. Prognozowana strata za 2022 rok dla tego banku wynosi 1,2 mld zł. Rezerwy zawiązane przez Bank Millennium są na poziomie 732 mln zł, strata w wysokości 1,4 mld zł. Ponadto duże rezerwy zawiązały banki PKO BP, ING Bank Śląski i BOŚ.

Wnioski

Prognozowana wysokość rezerw rośnie wraz ze zmieniającą się relacją ścieżki sądowej do ugód. Jeśli do sądu uda się 30-40 proc. kredytobiorców, rezerwy będą musiały wynosić już 50-55 proc. Według analityków rynkowych to docelowy poziom rezerw, który może zostać osiągnięty w latach 2022-23.

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu swoich roszczeń od banków? Skontaktuj się z nami, przeanalizujemy Twoją sytuację kredytową. Nie warto zwlekać, pamiętaj frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium