Po rozpoznaniu sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Santander Bank S.A., Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł 21 czerwca 2023 r., że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF jest nieważna.

Klient Szołajski Legal Group odzyskał kwotę 54.421,07 PLN oraz 13.304,36 CHF. Nasz Klient zawarł umowę kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM w marcu 2008 r. z KREDYT BANK S.A. na kwotę 120.000 PLN na okres 300 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 10 stycznia 2022 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 18 lipca 2022 r. Postanowieniem z 28 marca 2023 r. udzielono w sprawie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania płatności rat kredytu. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 21 czerwca 2023 r., na której został przesłuchany Frankowicz, następnie strony wygłosiły mowy końcowe i po przerwie sąd wydał wyrok (sygn. akt XXVIII C 1650/22).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że przedmiotowa umowa nie odpowiadała wymogom ustawy prawo bankowe. Jak wskazano, gdyby powód spłacił całość kredytu tego samego dnia, co został mu on wypłacony, to tytułem kapitału kredytu oddałby kwotę większą niż sam otrzymał.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Santander Bank SA na rzecz Frankowicza kwotę 54.421,07 PLN oraz kwotę 13.304,36 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowicza kwotę w wysokości 6.517 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.417 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wnioski

Umowy zawierane z Santander Bank SA są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Santander Bank SA i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium