Coraz odważniej Sądy udzielają Frankowiczom zabezpieczenia powództwa w sprawie o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu CHF.

O pojedynczych przypadkach zabezpieczenia powództwa pisaliśmy już w jesieni 2019 r., przedstawiając sprawy dotyczące Getin Noble Bank (zobacz tutaj). Uzasadnieniem tamtych decyzji Sądu była sytuacja finansowa banku.

Obecnie Sądy w całej Polsce udzielają zabezpieczenia powództw Frankowiczów przeciwko wielu bankom.

Jakiego zabezpieczenia powództwa udzielają Sądy?

Po pierwsze, Sądy orzekają wstrzymanie obowiązku dokonywania przez Frankowiczów spłaty rat kredytu frankowego do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu, czyli do czasu wydania wyroku przez Sąd II instancji.

Po drugie, zakazują bankowi prawa wypowiedzenia umowy kredytu frankowego do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu.

Po trzecie zaś, Sądy zabraniają bankowi przekazywania informacji do biur informacji kredytowej i biur informacji gospodarczej o zadłużeniu Frankowiczów w związku z wykonaniem zabezpieczenia Sądu i zaprzestaniem spłacania rat kredytu.

Zabezpieczenia dotyczą już wielu kredytów indywidualnych i w większości zostały zaskarżone przez Banki.

Sąd Apelacyjny potwierdza zasadność zabezpieczenia powództwa

Warto wskazać, że postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z sierpnia 2019 r. (o którym pisaliśmy tutaj, zostało utrzymane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu o sygnaturze VI ACa 1137/19 na początku maja 2020 r.

W postanowieniu tym, Sąd Apelacyjny potwierdził zasadność zabezpieczenia powództwa Frankowiczów poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu. Przywołując spłatę kwoty o ponad 20 proc. wyższej od udzielonego kredytu, Sąd udowodnił interes prawny Frankowiczów. Zaznaczył także, że w przypadku wygranej konieczne będzie rozliczenie z bankiem.

Warto wskazać, że Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał 9 czerwca 2020 r. postanowienie o zabezpieczeniu powództwa Frankowiczów w pozwie zbiorowym. Będzie ono dotyczyło znacznej części Frankowiczów objętych pozwem zbiorowym – tych, którzy wpłacili bankowi w ratach kwotę wyższą od tej wypłaconej przez bank.

Warto zatem rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie w sprawach frankowych, w czym pomaga Szołajski Legal Group.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium