Przypominamy, że od stycznia 2023 r. rozpoczął się proces zastępowania WIBORu przez WIRON, który ma zakończyć się 1 stycznia 2025 r. Wtedy to banki zaprzestaną stosowania WIBOR-u. Oznacza to, że od 2023 r. banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami z WIBOR.

Powszechne stosowanie nowego wskaźnika ma nastąpić w styczniu 2025 r., bowiem wtedy instytucje finansowe muszą dokonać konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR na WIRON.

Jaka jest różnica między WIBOR a WIRON?

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który jest używany przez banki przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych i innych. Oparty jest na transakcjach między bankami, a także na przewidywaniach analityków.

WIRON to wskaźnik referencyjny, oparty wyłącznie na transakcjach jednodniowych (dokładnie overnight), zawieranych między instytucjami finansowymi, a także między bankami i przedsiębiorstwami.

Od początku 2023 r. wskaźniki WIBOR i WIRON spadają. Według najnowszych notowań wskaźnika referencyjnego WIBOR z czerwca 2023 r.:

  • WIBOR 3M wynosi 6,90 zaś WIBOR 6M wynosi 6,95,
  • WIRON 3M wynosi 5,83 zaś WIRON 6M wynosi 5,91.

Kredyty frankowe a złotowe

Jak wiadomo, Frankowicze masowo wygrywają w polskich sądach. Niewątpliwie sprzyja temu jednolite orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu Najwyższego.

Kolejny prokonsumencki wyrok, mający fundamentalne znaczenie dla kredytobiorców frankowych i dla banków został wydany 15 czerwca 2023 r. Wyrok TSUE ustali sposób rozliczania stron po wyeliminowaniu umowy z obrotu prawnego na skutek zidentyfikowania w niej przez sąd klauzul niedozwolonych.

Ostatecznie sektor bankowy został pozbawiony złudzeń o możliwość uzyskania od kredytobiorców frankowych wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Ponadto Frankowicze nie będą musieli obawiać się konsekwencji doprowadzenia do unieważnienia umowy kredytu i jej rozliczenia, zaś nowe pozwy banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przestaną pojawiać się w sądach.

Niedawno do kredytobiorców frankowych dołączyli również kredytobiorcy posiadający zobowiązania w złotych, których umowa opiera się na wskaźniku WIBOR. Warto podkreślić, że kredyty oparte o WIBOR również można zaskarżyć w polskim sądzie.

Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania regulowaniem spraw kredytów udzielanych w złotówkach. Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem były oferowane przez znaczną część banków w Polsce tj: Alior Bank, BNP Paribas, mBank, Credit Agricole, ING Bank, Santander Bank Polska.

Podsumowanie

Kredytobiorcy złotowi powołują się na nieotrzymanie od banku wystarczających informacji o sposobie ustalania stawki WIBOR. Wskaźnik ten jest ustalany pośrednio przez banki, często na podstawie transakcji międzybankowych, które nie miały miejsca. Z tego powodu osoby, które brały kredyty ze zmiennym oprocentowaniem często nie miały powodów liczyć się z tym, że ich raty wzrosną tak wysoko. Część kredytobiorców złotowych znalazła się nawet w sytuacjach mniej korzystnych niż kredytobiorcy frankowi.

Dla przypomnienia kredytów frankowych zostało udzielonych około 700 tysięcy, a kredytów złotowych może być ponad 3 miliony. Zatem masowe pozwy byłyby początkiem końca wielu banków.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów złotówkowych i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium