W naszych artykułach przedstawiliśmy niektóre wyroki sądowe, jakie zapadły w listopadzie na niekorzyść Getin Noble Bank (czytaj więcej tutaj). Nic się nie zmienia w tym zakresie i w kolejnym miesiącu otrzymujemy następne korzystne dla Frankowiczów wyroki.

W wyroku z 15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu hipotecznego zawartą w listopadzie 2006 r. Główny zarzut, który został podniesiony przez Sąd dotyczył klauzul indeksacyjnych.

Zapisy umowy stanowiły jasno, że wartości znajdujące się w Tabeli kursów walut były tworzone wyłącznie przez Bank, bez jakiejkolwiek zgody ze strony Kredytobiorców. Zapis ten pozwalał na niczym nieograniczone ustalanie przez Bank wysokości zobowiązania, jakie mieli do spłacenia Kredytobiorcy.

Zdaniem Sądu, takie postanowienia są abuzywne i podlegają usunięciu z umowy. Natomiast wyeliminowanie tych klauzul spowoduje, że umowa w takim kształcie nie zostałaby zawarta przez strony, stąd brak jest podstawy do utrzymania jej w mocy.

Bank został zobowiązany przez Sąd do wypłacenia na rzecz Frankowiczów ponad 11 tys. franków szwajcarskich, które zostały przez Kredytobiorców nadpłacone.

Wnioski

Wszelkie zapisy umowne odnoszące się do Tabeli kursów walut stanowią klauzule abuzywne i wielokrotnie były już powodem unieważniania umów frankowych.

Klauzule abuzywne dotyczące indeksacji były powszechnie włączane do treści zawieranych umów – nie tylko przez Getin Noble Bank.

Dlatego należy działać i pozywać Banki! Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych. Zachęcamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium