Blog: Aktualności

Nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a la COVID-19

Przegrane NORDEA Bank z Frankowiczami unieważnienie umowy frankowej

Kredyt frankowy GE Money Banku prawomocnie unieważniony

Postępowanie układowe – restrukturyzacja w przedsiębiorstwie (cz. 3)

Kolejny wyrok odfrankowujący kredyt CHF udzielony przez GE Money Bank!

Restrukturyzacja w obronie przedsiębiorcy dotkniętego kryzysem (cz.2)

Wygrane Frankowiczów z GE Money Bank (Bank BPH) – nowy cykl