Blog: Aktualności

Umowa kredytu indeksowanego Nordea Bank unieważniona

Pożyczka płynnościowa korzystna dla przedsiębiorcy w kryzysie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu: umowa Nordea Habitat nieważna

Nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a la COVID-19

Przegrane NORDEA Bank z Frankowiczami unieważnienie umowy frankowej

Kredyt frankowy GE Money Banku prawomocnie unieważniony

Postępowanie układowe – restrukturyzacja w przedsiębiorstwie (cz. 3)