Depozyt kodu źródłowego – niezawodny sposób zabezpieczenia systemu IT
201510.30
Off
0

Depozyt kodu źródłowego – niezawodny sposób zabezpieczenia systemu IT

Przedsiębiorcy, i to zarówno ci mikro jak i makro, coraz częściej i z większym przekonaniem zlecają firmom trzecim stworzenie oprogramowania przygotowywanego specjalnie dla nich – według ich wymagań i wskazówek, tzw. oprogramowania dedykowanego. Nie ulega wątpliwości, że system informatyczny w większości przedsiębiorstw pełni rolę kluczową. To w nim znajdują się wszelkie niezbędne i najważniejsze dla…

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej
201510.29
Off
1

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej

W prawie medycznym określono pojęcie błędu medycznego albo błędu lekarskiego nazywanego czasem błędem w sztuce lekarskiej lub medycznej. Błąd ten jest rozumiany jako naruszenie reguł postępowania zawodowego lekarza związany z naruszeniem zasad ostrożności, które wynikają z wiedzy medycznej. Z tego powodu błąd lekarski może być oceniany na gruncie prawnym tylko przy pomocy biegłych sądowych. Kiedy…

Wspólne zamówienia podmiotów podlegających i nie ustawie PZP
201510.27
Off
0

Wspólne zamówienia podmiotów podlegających i nie ustawie PZP

Istotne dla systemu zamówień publicznych orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło 2 kwietnia 2015 roku. Sąd Najwyższy orzekł, że ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na wspólne udzielanie zamówień publicznych przez podmioty stosujące ustawę i podmioty, które nie mają obowiązku jej stosować. Jak doszło do tego rozstrzygnięcia i dlaczego jest tak istotne dla rynku zamówień publicznych? Niejednorodny status…

Użyczenie zasobów? Tak, gdy brakuje Ci kompetencji.
201510.26
Off
0

Użyczenie zasobów? Tak, gdy brakuje Ci kompetencji.

Przedsiębiorstwa biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, niejednokrotnie zobowiązane są do tego, aby przedstawić zamawiającemu dysponowanie doświadczeniem, odpowiednio wykwalifikowanym personelem, wiedzą czy posiadaniem stosownych referencji. W sytuacji gdy przyszły wykonawca samodzielnie nie spełnia stawianych w specyfikacji wymagań, prawo zezwala na korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego (art.26 ust. 2b Ustawy prawo zamówień publicznych). Wydaje…

Przeniesienie praw autorskich czy licencja – co wybrać?
201510.23
Off
0

Przeniesienie praw autorskich czy licencja – co wybrać?

Twórca każdego rodzaju utworu musi liczyć się z tym, że w przyszłości ktoś może chcieć wykorzystać jego dzieło dla swoich celów. Oczywiste jest, że autor dzieła np. plastycznego, muzycznego czy filmowego, chciałby w takiej sytuacji odnieść z tego tytułu korzyść – prawdopodobnie finansową. Ma zatem dwie możliwości: albo udzieli licencji albo przeniesie majątkowe prawa autorskie….

Spółka z o.o. spółka komandytowa – sukcesja i prowadzenie biznesu
201510.22
Off
0

Spółka z o.o. spółka komandytowa – sukcesja i prowadzenie biznesu

Spółka z o.o. spółka komandytowa to opłacalna, choć z początku nieco droższa i bardziej skomplikowana forma przeprowadzenia sukcesji. Celem tworzenia takiej spółki jest doprowadzenie do sytuacji, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie komplementariuszem spółki a osoby fizyczne (sukcesorzy) jej komandytariuszami. Przypomnę, że komplementariusz w spółce komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, natomiast komandytariusze…

Umowa wdrożeniowa na system IT – o czym pamiętać?
201510.20
Off
0

Umowa wdrożeniowa na system IT – o czym pamiętać?

Nowy system informatyczny Firma się rozwija, zwiększają się potrzeby, pojawiają się nowe problemy, a liczba pracowników nie wystarcza? Nieuniknione wydaje się stworzenie nowego oprogramowania, systemu odpowiadającego wciąż rosnącym wymaganiom przedsiębiorstwa. Zapada decyzja o stworzeniu i wdrożeniu systemu informatycznego… Co jednak powinna zawierać umowa z wykonawcą? Jak zabezpieczyć swoje interesy? I dlaczego umowa wdrożeniowa różni się…

Niewłaściwe Pełnomocnictwo przed KIO można uzupełniać
201510.19
Off
0

Niewłaściwe Pełnomocnictwo przed KIO można uzupełniać

Ciekawe orzeczenie wydał 4 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej. Izba odrzuciła odwołanie z powodu załączenia niewłaściwego pełnomocnictwa przez odwołującego się Wykonawcę. Przypatrzmy się całej sprawie od początku… Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej Krajowa Izba Odwoławcza 21 listopada 2014 roku wydała Postanowienie odrzucając…

Konstytucja firmy rodzinnej – czym jest i dlaczego jest potrzebna?
201510.16
Off
0

Konstytucja firmy rodzinnej – czym jest i dlaczego jest potrzebna?

Konstytucja firmy rodzinnej wśród polskich przedsiębiorców jest dokumentem stosunkowo młodym. Jako pierwsza, pod koniec 2010 roku, powstała Konstytucja Firmy Rodzinnej Roleski (por. www.fundacjaroleskich.pl). Idea i elementy konstytucji firmy rodzinnej Nie dziwi fakt, że tworzone i rozwijane przez lata przedsiębiorstwo rodzinne powoduje powstanie silnej więzi założycieli firmy z prowadzonym biznesem. Jednak z kolejnymi pokoleniami związek ten…

Duża nowelizacja prawa autorskiego
201510.15
Off
0

Duża nowelizacja prawa autorskiego

Prezydent RP podpisał 5 października 2015 roku tzw. „dużą” nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przypatrzmy się poszczególnym zmianom w ustawie, które w mojej ocenie zasługują na szczególną uwagę: Incydentalny użytek innego utworu Wprowadza się pojęcie incydentalnego użytku innego utworu – tj. dopuszczalności niezamierzonego włączenia utworu do innego utworu. Dozwolony użytek innego utworu…